Skip to main content

Integrált politikánk

A társaság integrált környezetközpontú, munkahelyi

egészségvédelem és biztonság irányítási politikája

 

Társaságunk vezetése kinyilvánítja, hogy a hosszútávú üzleti fejlődés alapvető feltételének tekinti a környezeti elemek ésszerű igénybevételét, az indokolatlan környezetterhelés elkerülését, a biztonságos és egészséges munkahelyek fenntartásával a munkával kapcsolatos sérülések és egészségkárosodás megelőzését. A társaság vezetése és valamennyi munkatársa elkötelezett annak érdekében, hogy termékeinek és szolgáltatásainak

minősége folyamatosan megfeleljen vevőink igényeinek,
tevékenységünk a lehető legkisebb környezetterheléssel valósuljon meg,
munkatársaink és a felügyeletünk alatt végzők tevékenysége
biztonságos és egészséges munkahelyi körülmények

között történjen.

 

Fenti céloktól vezérelve kialakított, bevezetett, fenntart és folyamatosan továbbfejleszt egy olyan irányítási rendszert, amely kielégíti az

MSZ EN ISO 14001:2015 és MSZ ISO 45001:2018

szabványok követelményeit kielégítő integrált irányítási rendszert, amely megfelel társaságunk céljainak, alapvető érdekeinek és szándékának. 

Integrált irányítási rendszerünk érvényességi területe a következő:

 műszaki gumitermékek és műanyagtermékek gyártása

Alapvető érdekünk az integrált irányítási rendszer folyamatos működtetése, fejlesztése,

minőségi termékek és szolgáltatások nyújtása partnereinknek,

szoros kapcsolat kialakítása mind a vevőinkkel, mind a szállítóinkkal.

 

A társaság üzleti céljai elérése érdekében tevékenysége végzése során kiemelt figyelmet fordít munkatársaink és a felügyeletünk alatt tevékenységet végzők munkahelyi egészségvédelmére és biztonságára.

A természeti erőforrásokat azok maximális megbecsülésével és tiszteletben tartásával használjuk fel, hatékony módszereket alkalmazunk a tiszta környezetért, a biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeinek megteremtése során

partnereink, termékeink felhasználói,
munkatársaink és a lakosság megelégedettségére

 

Ennek teljesítése érdekében társaságunk termékeinek előállítása, szolgáltatásaink nyújtása során a következőket vállaljuk:

 •   törekszünk a környezetvédelem, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság jogi és egyéb elvárásainak betartásán túlmenően annak folyamatos javítására, a szennyezés megelőzésére és a környezeti terhelés csökkentésére
 •   javítjuk a munka-és egészségbiztosítási teljesítményünket, a munkatársaink egészségének megőrzése, valamint a munkahelyi balesetek és ártalmak megelőzése értelmében
 •   elkötelezettek vagyunk az alkalmazandó jogszabályi és egyéb követelmények érvényesítésére
 •   integrált politikánk nyilvános, bárki számára hozzáférhető
 •   eljárásokat és megfelelő mérőszámokat vezetünk be a környezeti eredmények, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság támogatását célzó intézkedések értékelésére
 •   bevezetjük az egész életciklusra kiterjedő szemléletet a tervezés területén
 •   tevékenységünk során törekszünk az anyagok és energia hordozók gazdaságos felhasználására, a munkavégzés során előforduló eltérések, munkavédelmi zavaró események, környezeti károk enyhítésére, helyesbítő és megelőző tevékenységeket végzünk
 •   képezzük és ösztönözzük munkatársainkat, hogy munkájukat a integrált politikával összhangban végezzék
 •   csökkentjük, optimalizáljuk a selejt és hulladék termelését és annak újrahasznosítására módszereket vezetünk be
 •   kialakítunk és fenntartunk egy korrekt külső-és belső kommunikációs rendszert, munkatársaikkal, az ügyfelekkel, a hatóságokkal és egyéb érdekelt felekkel a társaság környezetközpontú, munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer hatásairól
 •   ösztönözzük és segítjük alvállalkozóinkat, beszállítóinkat, hogy munkájukat integrált politikánkkal összhangban végezzék

 

Elkötelezettek vagyunk környezetközpontú, munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerünk folyamatos javítására, a környezetszennyezés, a munkabalesetek és egészségkárosodás megelőzésére

A B & S Elastic Gumi és Műanyagipari Kft. vezetése központi szerepet vállal az integrált politika megvalósításában, és minden alkalmazottjától elvárja a folyamatos erőfeszítést és kiválóságra törekvést.

 

Tiszaalpár, 2022. szeptember 01.
 

alairas
____________________________________
Balázs Róbert
Ügyvezető