Skip to main content

Fenntarthatósági irányelv

TÁRSASÁGUNK  FENNTARTHATÓSÁGI 
POLITIKÁJA

 

A B&S Elastic Kft. mint a fokozott igénybevételű, kiváló tulajdonságú és minőségű gumi és műanyagtermékek gyártója folyamatosan figyelemmel kíséri az anyagok, az energia és más erőforrások felhasználását, támogatja az újra felhasználást és anyagában történő hasznosítást, törekszik az ezek forgalmából adódó környezeti hatások csökkentésére, továbbá programokat léptet életbe a természetes erőforrásokkal való takarékosság érdekében.

Társaságunk nagy hangsúlyt fektet a környezeti hatásokat mérsékelő technológiák alkalmazására, folyamatait továbbfejleszti és a fenntarthatóságot mint átfogó szempontot alkalmazza tevékenységének végzése során, mind belső mind külső kapcsolataiban.

A B&S Elastic Kft. elkötelezett a környezeti értékek védelme mellett, a társaság által a társadalomra gyakorolt hatások és a termék-és szolgáltatás menedzsment vevőkre és felhasználókra gyakorolt hatás figyelemmel kísérése, valamint az emberi jogok védelme, a társadalmi felelősségvállalás mellett.
Törekszik a fentiekhez kapcsolódó ismeretek folyamatos bővítésére, elkötelezett a társaság és a társadalom közötti folyamatos párbeszéd iránt.

A B&S Elastic Kft. vezetése és valamennyi munkatársa elkötelezett az iránt, hogy 

  • kiemelkedő minőségű és korszerű gumitermékeket gyártson vevői számára
  • csökkentse működésének környezetére gyakorolt hatását, a környezeti kockázatok csökkentése érdekében környezetmenedzsment rendszert működtet
  • tevékenységével támogatja munkavállalóinak fejlődését, megadva minden lehetőséget a szakmai és kompetencia alapú tudás elsajátítására
  • munkavállalói számára megfelelő munkakörülményeket biztosít
  • a gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság biztosított legyen

A B&S Elastic Kft. munkatársai ismerik a társaság fenntarthatósági politikáját, és tevékenységük összhangban áll annak minden törekvésével.

A társaság vezetése fenntarthatósági politikáját minden évben felülvizsgálja annak érdekében, hogy annak érvényessége és megfelelősége mindenkor fennálljon munkatársai számára.

Tiszaalpár, 2018. január 24.


Balázs János

ügyvezető igazgató