Skip to main content

Környezeti politikánk

Társaságunk vezetése saját akaratából kinyilvánítja, hogy kialakít, bevezet, fenntart és folyamatosan továbbfejleszt egy olyan környezetközpontú irányítási rendszert, amely kielégíti az

ISO 14001:2015

szabvány követelményeit és az megfelel társaságunk céljainak, alapvető érdekeinek és szándékának. Környezetközpontú irányítási rendszerünk érvényességi területe a következő:

műszaki gumitermékek és műanyagtermékek gyártása

A természeti erőforrásokat azok maximális megbecsülésével és tiszteletben tartásával használjuk fel, hatékony módszereket alkalmazunk a tiszta környezetért

partnereink, termékeink felhasználói, munkatársaink és a lakosság megelégedettségére

Ennek teljesítése érdekében társaságunk termékeinek tervezése, előállítása, szolgáltatásaink nyújtása során a következőket vállaljuk:

  • törekszünk a környezetvédelem jogi és egyéb elvárásainak betartásán túlmenően annak folyamatos javítására, a szennyezés megelőzésére és a környezeti terhelés csökkentésére
  • elkötelezettek vagyunk az alkalmazandó jogszabályi és egyéb követelmények érvényesítésére
  • környezeti politikánk nyilvános, bárki számára hozzáférhető
  • eljárásokat és megfelelő mérőszámokat vezetünk be a környezeti eredmények értékelésére
  • bevezetjük az egész életciklusra kiterjedő szemléletet a tervezés területén
  • tevékenységünk során törekszünk az anyagok és energia hordozók gazdaságos felhasználására
  • képezzük és ösztönözzük munkatársainkat, hogy munkájukat a környezeti politikával összhangban végezzék
  • csökkentjük, optimalizáljuk a selejt és hulladék termelését és annak újrahasznosítására módszereket vezetünk be
  • kialakítunk és fenntartunk egy korrekt külső-és belső kommunikációs rendszert
  • ösztönözzük és segítjük alvállalkozóinkat, beszállítóinkat, hogy munkájukat környezeti politikánkkal összhangban végezzék

Elkötelezettek vagyunk környezetirányítási rendszerünk folyamatos javítására és
 a környezetszennyezés megelőzésére

A B & S Elastic Gumi és Műanyagipari Kft. vezetése központi szerepet vállal a környezeti politika megvalósításában , és minden alkalmazottjától elvárja a folyamatos erőfeszítést és kiválósságra törekvést.


 2018-01-18
Tiszaalpár, Kátai sor 41.

 

alairas
____________________________________
Balázs Róbert
Ügyvezető